logo sawa

Сейшели – частна фондация

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

Частна фондация (също така известна като семейна фондация) е универсален инструмент за защита на активите и данъчно планиране, който позволява на семейства и бизнеси да структурират и управляват средствата си дългосрочно и върху изгодна данъчна база.

 

Сейшелска частна фондацияе офшорна фондация и също така юридическо лице, отделно от основателите си, учредено с едно единствено дарение или няколко дарения, които формират самостоятелно и автономно имущество с определена цел. Фондацията като юридическо лице представлява комбинация от корпорация и тръст без собственици (акционери, членове или партньори) и е създадено с други цели – в полза на група или мнозинство лица.

 

За първи път частна фондация се появява в Лихтенщайн в 1926, където са известни като семейна фондация (Stiftung). Използването на фондации за управляване и защита на активи на стари европейски семейства в условията на международни кризиси, война или други катаклизми е честа практика в континентална Европа.

 

За повече информация за корпоративните и данъчните закони вижте RESOURCES.

 

 

Данъци върху печалби от чужбина – Няма

   
Мин. платим акционерен капитал – $10,000.00  

Информация за бенефициарите

не е необходима

Данъчни спогодби – няма достъп  

Разкриване на бенефициарите

по решение на съда

Време на доставка – 20 работни дни              

Документи, съхранявани на адреса на

управление – няма специални изисквания

Минимален брой членове на съвета – 1  

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – няма

Местен член на съвета – не е необходим  

Изисквания за подготвяне на годишни данъчни

отчети – няма

Корпоративни членове на съвета – разрешени  

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – няма

Минимален брой на бенефициарите – 1  

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(т.н. дю дилиджънс): вижте

RESOURCES

Публичен регистър на бенефициарите – Няма   Черен списък на FATF – не е в списъка
     

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

  - Услуги за учредяване на фондация

             - комплект основни документи на фондация

Първа година: EUR 1,700.00

Втора и последващи години: EUR 900.00

САВА Мениджмънт ООД

porychai

Категория: