logo sawa

САЩ – корпорация

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

Корпорация, регистрирана в САЩ обикновено се използва за международна холдингова дейност (Холдинг компания), но също така е подходящо за всякакъв друг вид нерегулирана дейност.

 САВА Мениджмънт предлага услуги по регистрация в следните щати: Невада, Делауеър, Уайоминг, Флорида и др. За по-разширен списък, моля свържете се с нас.

 За повече информация за корпоративните и данъчните закони, вижте RESOURCES.

 

 

Данъци върху печалби от чужбина – Няма

Публичен регистър на акционерите - Не

Информация за бенефициарния собственик

Не се изисква

Мин. платим акционерен капитал – Няма

Информация за притежателя на акциите на

приносител – не приложимо

Разкриване на бенефициарния собственик

по решение на съда

Данъчни спогодби – Няма достъп

Декларация за бенефициарния собственик

не се изисква

Време на доставка – 10 работни дни            

Документи, съхранявани на адреса на управление

– няма специални изисквания

Минимален брой директори – 1

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – Не

Местен директор – не е необходим

Изисквания за подготвяне на годишни данъчни

отчети – Не

Местен секретар – не е необходим

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – Не

Корпоративни директори – разрешени

Корпоративни акционери – разрешени

Акции на приносител - Не

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(т.н. дю дилиджънс): вижте

RESOURCES.

Минимален брой акционери – 1

Черен списък на FATF – не е в списъка

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

- Услуги за учредяване на дружеството

        - Комплект основни корпоративни документи

Първа година: EUR 700.00   

Втора и последващи години: EUR 650.00

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА: 

Услуги за учредяване на дружеството: Резервация на име на дружеството
Подготовка на учредителни документи
Подаване на молба в регистъра
Апостилиран комплект корпоративни документи: Удостоверение за учредяване
Устав

porychai

САВА Мениджмънт ООД

Категория: