logo sawa

Панама – частна фондация

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

Панамска фондация (също така известна като семейна фондация) е универсален инструмент за защита на активите и данъчно планиране, който позволява на семейства и бизнеси да структурират и управляват средствата си дългосрочно и върху изгодна данъчна база.

 

Панамска частна фондация е офшорна фондация и също така юридическо лице, отделно от основателите си, учредено с едно единствено дарение или няколко дарения, които формират самостоятелно и автономно имущество с определена цел. Фондацията като юридическо лице представлява комбинация от корпорация и тръст без собственици (акционери, членове или партньори) и е създадено с други цели – в полза на група или мнозинство лица.

 

За първи път частна фондация се появява в Лихтенщайн в 1926, където са известни като семейна фондация (Stiftung). Използването на фондации за управляване и защита на активите на стари европейски семейства в условията на международни кризиси, война или други катаклизми е честа практика в континентална Европа.

 

За повече информация за корпоративните и данъчните закони вижте RESOURCES.

 

 

Данъци върху печалби от чужбина – Няма

Мин. платим акционерен капитал – $10,000.00

Информация за бенефициарите

не е необходима

Данъчни спогодби – няма достъп

Разкриване на бенефициарите

по решение на съда

Време на доставка – 25 работни дни            

Документи, съхранявани на адреса на

управление – няма специални изисквания

Минимален брой членове на съвета – 3

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – няма

Местен член на съвета – не е необходим

Изисквания за подготвяне на годишни данъчни

отчети – няма

Корпоративен член на съвета – разрешен

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – няма

Минимален брой на бенефициарите – 1

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(т.н. дю дилиджънс): вижте

RESOURCES

Публичен регистър на бенефициарите – Няма Черен списък на FATF – не е в списъка

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

- Услуги за учредяване на фондация

             - комплект основни документи на фондация pdf

Първа година: EUR 2,100.00

Втора и последващи години: EUR 1,300.00

porychai

САВА Мениджмънт ООД

Категория: