logo sawa

Обединеното кралство – партньорство с ограничена отговорност

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

Партньорство с ограничена отговорност (Limited Liability Partnership), регистрирано в Обединеното Кралство обикновено се използва за международна търговия и като холдингово дружество (Холдинг), но също така е подходящо за всякакъв друг вид нерегулирана дейност. 

 

За повече информация за корпоративните и данъчните закони, вижте RESOURCES.

 

Данъци върху печалби от чужбина – Нулев корпоративен данък

Информация за бенефициарния собственик

съхранявани при лицензирания регистратор

Мин. платим акционерен капитал – Няма

Разкриване на бенефициарния собственик

по решение на съда

Данъчни спогодби – няма достъп

Декларация за бенефициарния собственик

не се изисква

Време на доставка – 15 работни дни            

Документи, съхранявани на адреса на управление

– няма специални изисквания

Минимален брой членове – 2

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – Да

Местен член – не е необходим

Изисквания за подготвяне на годишни данъчни

отчети – Да

Местен секретар – не е необходим

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – Няма

Корпоративни членове – разрешени

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(т.н. дю дилиджънс): вижте

RESOURCES.

Публичен регистър на членове - Да Черен списък на FATF – не е в списъка

 

PREMIUM ПАКЕТ

        - Услуги за учредяване на дружеството

-         Номинални директори / членове

-         Пълномощно с апостил

-         Апостилиран комплект основни корпоративни документи

Първа година: EUR 1,700.00    

Втора и последващи години: EUR 1,050.00

porychai

САВА Мениджмънт ООД

Категория: