logo sawa

Обединеното кралство – дружество с ограничена отговорност

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

Дружество с ограничена отговорност (Limited Liability Company), регистрирано в Обединеното Кралство обикновено се използва за международна холдингова дейност - дружеството се използва като Холдинг компания и притежава дялове/акции в други дружества. Бизнес структурата е дружество с ограничена отговорност.

 

За повече информация за корпоративните и данъчните закони, вижте RESOURCES.

 

Данъци върху печалби от чужбина – Да*

Публичен регистър на акционерите - Да

Информация за бенефициарния собственик

съхранявани при лицензирания регистратор

Мин. платим акционерен капитал – Няма

Информация за притежателя на акциите на

приносител – не приложимо

Разкриване на бенефициарния собственик

по решение на съда

Данъчни спогодби – Да

Декларация за бенефициарния собственик

не се изисква

Време на доставка – 15 работни дни            

Документи, съхранявани на адреса на управление

– няма специални изисквания

Минимален брой директори – 1

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – Да

Местен директор – не е необходим

Изисквания за подготвяне на годишни данъчни

отчети – Да

Местен секретар – не е необходим

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – Да**

Корпоративни директори – разрешени

Корпоративни акционери – разрешени

Акции на приносител - Не

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(т.н. дю дилиджънс): вижте

RESOURCES.

Минимален брой акционери – 1

Черен списък на FATF – не е в списъка

*Важи за печалби над £300,000 - 21% (може да се променя на 1 април всяка година)

**При годишен оборот не повече от £6.5 милиона, активи със стойността не повече от £3.26 милиона

 

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 

  - Услуги за учредяване на дружеството

             - комплект основни корпоративни документи

Първа година: EUR 700.00    

Втора и последващи години: EUR 650.00

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА: 

Услуги по регистрация на дружеството: Резервация на име на дружеството
Подготовка на учредителни документи
Подаване на молба в регистъра на дружествата  
Апостилиран комплект корпоративни документи: Удостоверение за учредяване
Меморандум за учредяване и Устав
Протокол от първото събрание на дружеството

porychai

САВА Мениджмънт ООД

Категория: