logo sawa

Новини

Износът на България за трети страни се увеличава с 5.3%

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

През периода януари - август 2015 г. износът на България за трети страни се увеличава с 5.3% спрямо същия период на 2014 г. и е в размер на 11.0 млрд. лeвa съобщиха от Националния статистически институт.
Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация, Сингапур, САЩ и бившата югославска република Македония, които формират 54.9% от износа за трети страни.

През август 2015 г. износът на България за трети страни намалява с 12.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.3 млрд. лeвa.Вносът на България от трети страни за първите осем месеца на 2015 г. намалява с 2.8% спрямо същия период на 2014 г. и е на стойност 12.5 млрд. лeвa (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.
През август 2015 г. вносът на България от трети страни намалява с 21.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.4 млрд. лeвa.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - август 2015 г. е отрицателно и е на стойност 1 452.2 млн. лeвa. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 572.2 млн. лева.
През август 2015 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 142.4 млн. лeвa.
При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите осем месеца на 2015 г. в сравнение със същия период на 2014 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (210.8%) и „Разнообразни готови продукти, н.д.” (47.0%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (15.1%).
При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Храни и живи животни” (37.3%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (24.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (26.2%).
През периода януари - август 2015 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 30.3 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 8.0% .
През август 2015 г. общият износ възлиза на 3.8 млрд. лв. и намалява с 1.0% спрямо същия месец на предходната година.
През периода януари - август 2015 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 34.0 млрд. лв. (по цени CIF), или с 3.1% повече спрямо същия период на предходната година.
През август 2015 г. общият внос намалява с 11.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 3.8 млрд. лeвa.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2015 г. и е на стойност 3 772.9 млн. лв., което е със 1 213.5 млн. лв. по-малко от салдото за първите осем месеца на 2014 година. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - август 2015 г. също е отрицателно и е в размер на 1 475.8 млн. лева.
През август 2015 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 46.0 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото е положително и е в размер на 176.8 млн. лева. - See more at: http://novinite.bg/articles/100726/Iznosat-na-Balgariya-za-treti-strani-se-uvelichava-s-53#sthash.54zTbGY6.dpuf
Source:Novinite.com

През периода януари - август 2015 г. износът на България за трети страни се увеличава с 5.3% спрямо същия период на 2014 г. и е в размер на 11.0 млрд. лeвa съобщиха от Националния статистически институт.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация, Сингапур, САЩ и бившата югославска република Македония, които формират 54.9% от износа за трети страни.

През август 2015 г. износът на България за трети страни намалява с 12.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.3 млрд. лeвa.

Вносът на България от трети страни за първите осем месеца на 2015 г. намалява с 2.8% спрямо същия период на 2014 г. и е на стойност 12.5 млрд. лeвa (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

През август 2015 г. вносът на България от трети страни намалява с 21.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.4 млрд. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - август 2015 г. е отрицателно и е на стойност 1 452.2 млн. лeвa. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 572.2 млн. лева.

През август 2015 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 142.4 млн. лeвa.

При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите осем месеца на 2015 г. в сравнение със същия период на 2014 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (210.8%) и „Разнообразни готови продукти, н.д.” (47.0%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (15.1%).

При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Храни и живи животни” (37.3%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (24.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (26.2%).

През периода януари - август 2015 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 30.3 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 8.0% .

През август 2015 г. общият износ възлиза на 3.8 млрд. лв. и намалява с 1.0% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - август 2015 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 34.0 млрд. лв. (по цени CIF), или с 3.1% повече спрямо същия период на предходната година.

През август 2015 г. общият внос намалява с 11.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 3.8 млрд. лeвa.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2015 г. и е на стойност 3 772.9 млн. лв., което е със 1 213.5 млн. лв. по-малко от салдото за първите осем месеца на 2014 година. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - август 2015 г. също е отрицателно и е в размер на 1 475.8 млн. лева.

През август 2015 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 46.0 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото е положително и е в размер на 176.8 млн. лева. - See more at: http://novinite.bg/articles/100726/Iznosat-na-Balgariya-za-treti-strani-se-uvelichava-s-53#sthash.54zTbGY6.dpuf