logo sawa

Малта

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

Малта еостровна държава в Средиземно море. Малта е държава-членка на Европейския Съюз и се счита за юрисдикция с ниски данъци, която предоставя възможности за изгодно данъчно планиране.

 

Малтийска офшорна компания обикновено се използва за международна търговска и холдингова дейност, но също така е подходящо за всякакъв друг вид нерегулирана дейност. Бизнес структурата е дружество с ограничена отговорност. За повече информация за корпоративните и данъчните закони, вижте RESOURCES.

 

 

Данъци върху печалби от чужбина35%

(няма за холдингова дейност)

Приложима е система за възстановяване

до 100%

Публичен регистър на акционери - Да

Информация за бенефициарния собственик

съхранявани при лицензирания регистратор

Мин. платим акционерен капитал –

EUR 1,165.00

Информация за притежателя на акциите на

приносител – не приложимо

Разкриване на бенефициарния собственик

по решение на съда

Данъчни спогодби – да, вижте

RESOURCES.

Декларация за бенефициарния собственик

изисква се

Време на доставка – 20 работни дни            

Документи, съхранявани на адреса на управление

– няма специални изисквания

Минимален брой директори – 1, но се

препоръчва поне 2

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – Да

Местен директор – не е необходим

Изисквания за подготвяне на годишни данъчни

отчети – Да

Местен секретар – необходим, физическо лице

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – Да

Корпоративни директори – разрешени и

се препоръчват

Корпоративни акционери – разрешени

Акции на приносител – не

Минимален брой акционери – 1, но се

препоръчва поне 2

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(т.н. дю дилиджънс): вижте

RESOURCES.

Черен списък на FATF – не е в списъка

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 

  - Услуги за учредяване на дружеството

             - комплект основни корпоративни документи

 

Първа година: EUR 2,100.00     

Втора и последващи години: EUR 1,000.00

 porychai

САВА Мениджмънт ООД

Категория: