logo sawa

Сейшели – частна фондация

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

 

Частна фондация (също така известна като семейна фондация) е универсален инструмент за защита на активите и данъчно планиране, който позволява на семейства и бизнеси да структурират и управляват средствата си дългосрочно и върху изгодна данъчна база.

 

Сейшелска частна фондацияе офшорна фондация и също така юридическо лице, отделно от основателите си, учредено с едно единствено дарение или няколко дарения, които формират самостоятелно и автономно имущество с определена цел. Фондацията като юридическо лице представлява комбинация от корпорация и тръст без собственици (акционери, членове или партньори) и е създадено с други цели – в полза на група или мнозинство лица.

 

За първи път частна фондация се появява в Лихтенщайн в 1926, където са известни като семейна фондация (Stiftung). Използването на фондации за управляване и защита на активи на стари европейски семейства в условията на международни кризиси, война или други катаклизми е честа практика в континентална Европа.

 

За повече информация за корпоративните и данъчните закони вижте RESOURCES.

 

 

Данъци върху печалби от чужбина – Няма

   
Мин. платим акционерен капитал – $10,000.00  

Информация за бенефициарите

не е необходима

Данъчни спогодби – няма достъп  

Разкриване на бенефициарите

по решение на съда

Време на доставка – 20 работни дни              

Документи, съхранявани на адреса на

управление – няма специални изисквания

Минимален брой членове на съвета – 1  

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – няма

Местен член на съвета – не е необходим  

Изисквания за подготвяне на годишни данъчни

отчети – няма

Корпоративни членове на съвета – разрешени  

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – няма

Минимален брой на бенефициарите – 1  

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(т.н. дю дилиджънс): вижте

RESOURCES

Публичен регистър на бенефициарите – Няма   Черен списък на FATF – не е в списъка
     

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

  - Услуги за учредяване на фондация

             - комплект основни документи на фондация

Първа година: EUR 1,700.00

Втора и последващи години: EUR 900.00

САВА Мениджмънт ООД

porychai

Панама – частна фондация

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Панамска фондация (също така известна като семейна фондация) е универсален инструмент за защита на активите и данъчно планиране, който позволява на семейства и бизнеси да структурират и управляват средствата си дългосрочно и върху изгодна данъчна база.

 

Панамска частна фондация е офшорна фондация и също така юридическо лице, отделно от основателите си, учредено с едно единствено дарение или няколко дарения, които формират самостоятелно и автономно имущество с определена цел. Фондацията като юридическо лице представлява комбинация от корпорация и тръст без собственици (акционери, членове или партньори) и е създадено с други цели – в полза на група или мнозинство лица.

 

За първи път частна фондация се появява в Лихтенщайн в 1926, където са известни като семейна фондация (Stiftung). Използването на фондации за управляване и защита на активите на стари европейски семейства в условията на международни кризиси, война или други катаклизми е честа практика в континентална Европа.

 

За повече информация за корпоративните и данъчните закони вижте RESOURCES.

 

 

Данъци върху печалби от чужбина – Няма

Мин. платим акционерен капитал – $10,000.00

Информация за бенефициарите

не е необходима

Данъчни спогодби – няма достъп

Разкриване на бенефициарите

по решение на съда

Време на доставка – 25 работни дни            

Документи, съхранявани на адреса на

управление – няма специални изисквания

Минимален брой членове на съвета – 3

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – няма

Местен член на съвета – не е необходим

Изисквания за подготвяне на годишни данъчни

отчети – няма

Корпоративен член на съвета – разрешен

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – няма

Минимален брой на бенефициарите – 1

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(т.н. дю дилиджънс): вижте

RESOURCES

Публичен регистър на бенефициарите – Няма Черен списък на FATF – не е в списъка

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

- Услуги за учредяване на фондация

             - комплект основни документи на фондация pdf

Първа година: EUR 2,100.00

Втора и последващи години: EUR 1,300.00

porychai

САВА Мениджмънт ООД

Белиз – дружество с лиценз за ФОРЕКС

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

ФОРЕКС бизнес дейността е строго регулирана. Компания, предлагаща ФОРЕКС услуги на клиентите си, е задължена да има лиценз, освен ако не търгува със собствени фондове.

Международните банки не приемат молби за отваряне на сметка от компании без лиценз.

 

За практикуването на легална ФОРЕКС дейност белизска компания трябва да придобие лиценз за търговия с финансови и стокови деривати, съгласно Закона за предоставяне на международни финансови услуги (лицензиране) от 2007 г., който споменава процедурите и плащания към Международната комисия за финансови услуги в Белиз (IFSC) за придобиване на лиценз за търговия с финансови и стокови деривати.

Директорите и акционерите на дружеството трябва да са на разположение за среща с генералния директор за интервюиране във връзка със горното при поискване от страната на IFCS. Преди учредяването трябва да бъде получено одобрение от генералния директор на IFCS.

USD 5,000.00 годишен лиценз от Международната комисия за финансови услуги в Белиз (IFSC)

USD 5,000.00 – предварителен професионален хонорар за придобиване на лиценза

USD 1,000.00 – Такса за подаване на молба доIFCS

 

Цената за учредяване на дружество ще е по-висока от обикновено белизско дружество, защото дружеството трябва да има специални меморандум за учредяване и устав и внесен капитал от 100,000 USD, което от своя страна ще изисква плащането на допълнителни държавни такси. Трябва да бъде отворена банкова сметка в Белиз за депозиране на уставния капитал.

 

 

Данъци върху печалби от чужбина – освободено

Публичен регистър на акционери – Няма
Мин. платим акционерен капитал – няма Информация за бенефициарния собственик – съхранявани при лицензирания регистратор
Данъчни спогодби – няма достъп

Информация за притежателя на акциите на

приносител – не приложимо

Време на доставка – 10 работни дни            

Разкриване на бенефициарния собственик

по решение на съда

Минимален брой директори – 1

Декларация за бенефициарния собственик

изисква се

Местен директор – не е необходим

Документи, съхранявани на адреса на

управление – няма специални изисквания

Местен секретар – не е необходим

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – няма

Корпоративни директори – разрешени

Изисквания за подготвяне на годишни данъчни

отчети – няма

Корпоративни акционери – разрешени

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – няма

Акции на приносител – НЕ

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(т.н. дю дилиджънс): вижте

RESOURCES.

Минимален брой акционери – 1 Черен списък на FATF – не е в списъка

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

  - Услуги за учредяване на дружеството

-         апостилиран комплект корпоративни документи

-         отваряне на банкова сметка в Белиз

Първа година: USD 2,600.00    

Втора и последващи години: USD 1,900.00 (дължими през януари всяка година)

                                                                                                                                                               porychai

Малта

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Малта еостровна държава в Средиземно море. Малта е държава-членка на Европейския Съюз и се счита за юрисдикция с ниски данъци, която предоставя възможности за изгодно данъчно планиране.

 

Малтийска офшорна компания обикновено се използва за международна търговска и холдингова дейност, но също така е подходящо за всякакъв друг вид нерегулирана дейност. Бизнес структурата е дружество с ограничена отговорност. За повече информация за корпоративните и данъчните закони, вижте RESOURCES.

 

 

Данъци върху печалби от чужбина35%

(няма за холдингова дейност)

Приложима е система за възстановяване

до 100%

Публичен регистър на акционери - Да

Информация за бенефициарния собственик

съхранявани при лицензирания регистратор

Мин. платим акционерен капитал –

EUR 1,165.00

Информация за притежателя на акциите на

приносител – не приложимо

Разкриване на бенефициарния собственик

по решение на съда

Данъчни спогодби – да, вижте

RESOURCES.

Декларация за бенефициарния собственик

изисква се

Време на доставка – 20 работни дни            

Документи, съхранявани на адреса на управление

– няма специални изисквания

Минимален брой директори – 1, но се

препоръчва поне 2

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – Да

Местен директор – не е необходим

Изисквания за подготвяне на годишни данъчни

отчети – Да

Местен секретар – необходим, физическо лице

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – Да

Корпоративни директори – разрешени и

се препоръчват

Корпоративни акционери – разрешени

Акции на приносител – не

Минимален брой акционери – 1, но се

препоръчва поне 2

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(т.н. дю дилиджънс): вижте

RESOURCES.

Черен списък на FATF – не е в списъка

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 

  - Услуги за учредяване на дружеството

             - комплект основни корпоративни документи

 

Първа година: EUR 2,100.00     

Втора и последващи години: EUR 1,000.00

 porychai

САВА Мениджмънт ООД