Кипър

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

Кипър, официално Република Кипър, е островна държава в Източно Средиземно море. Кипър е трети по големина и по броя на населението остров в Средиземно море, и държава-членка на Европейския Съюз. Намира се на юг от Турция, западно спрямо Сирия и Ливан, северозападно спрямо Израел, на север от Египет и на изток от Гърция. За повече информация, вижте RESOURCES.

 

Кипърска офшорна компания обикновено се използва за международна търговска и холдингова дейност (Холдинг компания), но също така е подходящо за всякакъв друг вид нерегулирана дейност. Бизнес структурата е частно дружество с ограничена отговорност. За повече информация за корпоративните и данъчните закони, вижте RESOURCES.

 

 

Данък върху печалби от чужбина12,5%

(няма за холдингова дейност)

Публичен регистър на акционери - Да

Информация за бенефициарния собственик

съхранявани при лицензирания регистратор

Мин. платим акционерен капитал –

EUR 2,000.00

Информация за притежателя на акциите на

приносител – не приложимо

Разкриване на бенефициарния собственик

по решение на съда

Данъчни спогодби – да, вижте

RESOURCES.

Декларация за бенефициарния собственик

изисква се

Време на доставка – 20 работни дни            

Документи, съхранявани на адреса на управление

– няма специални изисквания

Минимален брой директори – 1

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – Да

Местен директор – не е необходим,

но се препоръчва

Изисквания за подготвяне на годишни данъчни

отчети – Да

Местен секретар – не е необходим,

но се препоръчва

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – Да

Корпоративни директори – разрешени

Корпоративни акционери – разрешени

Акции на приносител – не

Минимален брой акционери – 1

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(т.н. дю дилиджънс): вижте

RESOURCES.

Черен списък на FATF – не е в списъка

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 

  - Услуги по регистрация на дружеството:

-         Регистрационни такси

-         Регистрационен адрес за първа година

-         Фиксиран държавен данък за текуща година (350 Евро)

-         Апостилиран комплект регистрационни документи


 

Първа година: EUR 2,550.00*     

Втора и последващи години: EUR 1,250.00**

*Фиксиран държавен данък за текуща година (350 Евро) включен в цената;

** Фиксиран държавен данък за втора и следващи години (350 Евро) не е включен в цената.

porychai

САВА Мениджмънт ООД

СПЕЦИАЛЕН ПАКЕТ

 

СПЕЦИАЛЕН ПАКЕТ

 

         - Основен комплект

         - Номинален Директор

         - Номинален Секретар

 -   Пълномощно с Апостил

       

 

Първа година: EUR 3,600.00    

Втора и последващи години: EUR 2,350.00

porychai

САВА Мениджмънт ООД

ПРЕМИУМ ПАКЕТ

ПРЕМИУМ ПАКЕТ

          - Специален пакет

          - Номинален акционер

Първа година: EUR 4,000.00    

Втора и последващи години: EUR 2,750.00

porychai

САВА Мениджмънт ООД

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА

 

Услуги за учредяване на дружеството:

- резервация на име на дружеството

- подготовка на учредителни документи

- подаване на молба в Регистъра

 

Комплект основни корпоративни документи:

-         удостоверение за учредяване

-         меморандум за учредяване и устав

-         назначение на първите директори

-         назначение на секретаря на дружеството

-         комплектът основни документи е легализиран с международния сертификат, апостил

 

Услуги на номиналния директор / акционер:

-         предоставяне на номинален директор / акционер

-         предоставяне на договор за предоставяне на номинални услуги / доверителна декларация - pdf

-         предоставяне на пълномощно

-         предоставяне на документ за прехвърляне на акции

 

Услуги за поддръжка на бизнеса:

-         предоставяне на регистрационен адрес за една година

-         подготовка и подаване на годишни данъчни отчети в Регистъра

 

Допълнителни услуги:

- Подготвяне на годишен одит – таксувано допълнително в зависимост обема на работа.

- Извършване на счетоводни услуги в съответствие с IFRS - таксувано допълнително в зависимост от обема на работа.

 

САВА Мениджмънт ООД