logo sawa

Хонг Конг

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

Хонг Конг, официално познат като специален административен район на Китайската народна република Хонг Конг, е град на южното крайбрежие на Китай в делтата на Перлената река и на брега на Южнокитайско море. За повече информация, вижте RESOURCES.

 

Хонконгско дружество обикновено се използва за международна търговска дейност, но също така е подходящо за всякакъв друг вид нерегулирана дейност. За повече информация за корпоративните и данъчните закони, вижте RESOURCES.

 

 

Данъци върху печалби от чужбина – Няма Публичен регистър на акционери – Не
Мин. платим акционерен капитал – Няма

Информация за бенефициарния собственик

съхранявани при лицензирания регистратор

Данъчни спогодби – няма достъп

Информация за притежателя на акциите на

приносител – не приложимо

Време на доставка – 25 работни дни            

Разкриване на бенефициарния собственик

по решение на съда

Минимален брой директори – 1

Декларация за бенефициарния собственик

не се изисква

Местен директор – не е необходим

Документи, съхранявани на адреса на управление

– няма специални изисквания

Местен секретар – не е необходим

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – да

Корпоративни директори – разрешени

Изисквания за подготвяне на годишни данъчни

отчети – да

Корпоративни акционери – разрешени

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – да

Акции на приносител – НЕ  

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(т.н. дю дилиджънс): вижте

RESOURCES.

Минимален брой акционери – 1   Черен списък на FATF – не е в списъка

 

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 

  - Услуги за учредяване на дружеството

             - комплект основни корпоративни документи

 

Първа година: EUR 2,100.00     

Втора и последващи години: EUR 1,550.00 

 

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА: 

Услуги за учредяване на дружеството: Резервация на име на дружеството
Подготовка на учредителни документи
Подаване на молба в Регистъра
Апостилиран комплект корпоративни документи: Удостоверение за учредяване
Меморандум за учредяване и Устав
Протокол от първото събрание на дружеството

porychai

 

САВА Мениджмънт ООД

Категория: