logo sawa

FATF, OECD (ОИСР) & TIEAs (Споразумения за обмен на данъчна информация)

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

Специалната група за финансови действия (срещу изпирането на пари) (FATF), още известна с френското си наименование Groupe d'действие financière (GAFI), е междуправителствена организация, основана през 1989 г. по инициатива на Г-7.

Целта на FATF е да се разработят политики за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Секретариатът на FATF се помещава в централата на ОИСР в Париж.

 

Информация за FATF

В отговор на постановката за загриженост за пране на пари, Специалната група за финансови действия (срещу изпирането на пари) (FATF) (FATF) беше създадена от срещата на върха на Г-8, която се проведе в Париж през 1989 г. Признавайки заплахата за банковата система и за финансовите институции, на държавните глави на Г-8 или правителствените ръководители и председател на Европейската комисия, свикват работната група на държавите-членки на Г-8, Европейската комисия и осем други държави.

На специалната група е възложена отговорността по разглеждане на техниките за изпиране на пари и тенденциите, за преглед на действията, които вече са предприети взето на национално или международно равнище, както и за определяне на мерките, които все още е необходимо да бъдат предприети за борба срещу прането на пари. През месец април 1990 г., по-малко от една година след създаването си, FATF публикува доклад, съдържащ набор от Четиридесетте препоръки, които представят подробен план за действие, необходим за борба срещу прането на пари.

През 2001 г. към мисията на FATF е добавено разработването на стандарти в борбата срещу финансирането на тероризма. През октомври 2001 г. FATF издава Осемте специални препоръки за справяне с проблема с финансирането на тероризма. Непрекъснатото развитие и усъвършенстване на техниките за изпиране на пари бе причина FATF да преразгледа обстойно своите стандарти през месец юни 2003 г. През октомври 2004 г. FATF публикува Девет специални препоръки, по-нататъшното утвърждаване на договорените международните стандарти на борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма - 40 + 9 препоръки , През 1991 г. и 1992 г. FATF разширява членството си от първоначалните 16 на 28 членки. През 2000 г. FATF се разширява до 31 членки, през 2003 – вече 33 членки, а през 2007 г. се разшири до 34 членки, в 2009-35 членки и през 2010 г. до сегашните си 36 членки.

Четиридесетте препоръки на FATF (СГФД) и специални препоръки относно финансирането на тероризма

Основните политики, издадени от FATF са Четиридесетте препоръки относно прането на пари и 9 специални препоръки на (SR) за финансирането на тероризма (TF).

Заедно, Четиридесетте препоръки и Специалните препоръки относно финансирането на тероризма, определят международния стандарт за мерките срещу изпирането на пари и борбата срещу финансирането на тероризма и терористичните актове. Те съставляват принципите за действие и позволяват на държавите определена степен на гъвкавост при прилагането на тези принципи в съответствие с техните конкретни обстоятелства и конституционни рамки. И двата пакета от Препоръки на FATF са предназначени за прилагане на национално ниво чрез законодателни и други правно обвързващи мерки.

FATF издава Четиридесетте препоръки през 1990 г. и напълно ги преработва през 1996 г. и 2003 г. Текущите (от 2003 г) Четиридесет препоръки изискват от своите държави-членки, наред с други неща да:

  • Изпълняват съответните международни конвенции;
  • Криминализират изпирането на пари и да позволят на властите да конфискуват на имущество, придобито от приходи чрез изпиране на пари;
  • Извършват комплексна проверка на клиента (например, проверка на самоличността), водене на отчетност и с изисквания за докладване на подозрителни транзакции пред финансовите институции и определени не-финансови предприятия и професии;
  • Създадат звено за финансово разузнаване, което да получава и разпространява доклади за съмнителни сделки, и
  • Сътрудничат в международен план в разследването и преследването на изпирането на пари.

FATF са издали осем специални препоръки относно финансирането на тероризма през октомври 2001 г., след терористичните атаки от 11-ти септември в САЩ. FATF издават Девета специална препоръка относно финансирането на тероризма през месец октомври 2004 година.

След 11-ти септември FATF разширява усилията си за борба с финансирането на тероризма. FATF създават осем допълнителни "Специални препоръки" относно финансирането на тероризма през октомври 2001 г. Сред мерките, "Специална препоръка VIII" (SR VIII) е насочена конкретно към нестопански организации. Това е последвано от най-добрите международни практики борбата със злоупотребите на лица с нестопанска цел през 2002 г., публикувани един месец преди насоките на Департамента на САЩ за финансиране на Министерството на финансите за борба с тероризма, тълкувателна бележка за SR VIII през 2006 г. През месец февруари 2008 г. FATF публикува доклад относно типологиите на финансиране на тероризма, за да се направи текуща „снимка” на начините, по които терористите повишават, преместват и да използват своите финансови средства", но представят неправилно нестопанския сектор като "компрометирани или съучастник" в терористични дейности. Наръчникът за страни и оценители от 2009 г. очертава критерии за оценка за това дали стандартите на FATF са достигнати от държавите- участнички.

През февруари 2012 г. FATF кодифицира своите препоръки и тълкувателни бележки в един документ, който поддържа SR VIII (преименуван на "Препоръка 8"), а също така включва новите правила за оръжия за масово унищожение, корупцията и банковите преводи ("Препоръка 16").

Държави или територии, които не сътрудничат

 

Основна статия: Черен списък на FATF

В допълнение към "Четиридесетте плюс Девет" Препоръки на FATF, през 2000 г. FATF публикува списък със "страни или територии, които не оказват съдействие" (NCCTs), обикновено наричан Черния списък на FATF. Това е списък от 15 юрисдикции, които по една или друга причина членовете на FATF считат като не-сътрудничещи с други юрисдикции в международните усилия срещу изпирането на пари (и по-късно, финансирането на тероризма). Обикновено, тази липса на сътрудничество се проявява като нежелание или невъзможност (често, правна невъзможност) да се осигурят чуждестранни служители по прилагане на правото с информация, свързана с банкови сметки и брокерски записи, както и идентифициране на клиента и полезна информация за собственика, свързана с такива банкови и брокерски сметки, шел-компании и други финансови средства, обикновено използвани за пране на пари. Списъкът на FATF NCCT е вече не-функциониращ, като страните по него са направили значителни подобрения в стандартите и сътрудничеството.

Ефектът от Черния списък на FATF Черния е значителен, а може би се е доказал в по-значителна степен в международните усилия срещу изпирането на пари, отколкото при препоръките на FATF. Докато, съгласно международното право, Черния списък на FATF се изпълнява официална санкция, в действителност, юрисдикцията поставена в Черния списък на FATF често се е намирала под силен финансов натиск.

От Уикипедия, свободната енциклопедия

Категория: