logo sawa

FATCA, FBAR

FATCA, FBAR

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

Законът за данъчно съответствие на чуждестранните сметки (FATCA) е федерален закон на САЩ, който изисква лица от САЩ, включително физически лица, които живеят извън Съединените щати, да отчитат своите финансови сметки, държани извън Съединените щати, и също така изисква от чуждестранни финансови институции да докладват на Данъчната служба за вътрешни приходи (IRS) за своите клиенти в САЩ. Законът FATCA е приет от Конгреса на САЩ с цел да възпира и възпрепятства случаите на избягване на плащането на данъци от американски данъкоплатци притежаващи офшорни сметки и шел корпорации, възстановявайки по този начин федералните данъчни приходи. FATCA е част от Закона за стимулиране на наемането и възстановяване заетостта (HIRE) от 2010г.

 

Правилата за Отчитане на чуждестранните банкови и финансови сметки (FBAR)са създадени да предоставят на разследващите насоки и информация, необходими за проследяване и преследване на престъпна дейност, укриване на данъци, пране на пари, както и международни дейности на тероризъм. Лица от САЩ трябва да заведат FBAR отчет, ако такова лице има финансово участие в, правомощие да се подписва или друго правомощие по дадена финансова сметка (s) в чужда страна и общата стойност на таза сметка или сметки надхвърляща 10 000 щатски долара към даден момент от календарната година.

 

САВА Мениджмънт ООД

 

FATCA

FATCA е предназначен за увеличаване на спазването от страна на американските данъкоплатци, по скоро отколкото да се налага събиране от чужденци. FATCA изисква от чуждестранните финансови институции да докладват информация, свързана с притежаването от лица от САЩ на активи, държани в чужбина. Съгласно данъчното законодателство на САЩ, от американски лица по принцип се изисква да докладват и да плащат данъци върху доходите от всички източници.

Идентификационните номера на данъкоплатец и удържане /на данък/ при източника се използват за прилагане на чужд спазването и съответствие на чуждестранно данъчно законодателство. Например, задължително удържане при източника често се изисква, когато даден платец от САЩ на може да потвърди американски статус на чуждестранен бенефициент.

САЩ налага данъци върху доходите на своите граждани, независимо от мястото на тяхното пребиваване и следователно изисква от своите граждани живеещи в чужбина да заплащат щатски данъци по своя чуждестранен доход (минус кредит за чуждестранен заплатен данък). Поради тази причина повишените изисквания на FATCAса имали в широка степен последици за американски граждани, живеещи в чужбина.

Данъчната служба за вътрешни приходи (IRS) преди е създала програма на квалифициран посредник (QI) съгласно Кодекса на вътрешните приходи §441, която изисква от участващите чуждестранни финансови институции да поддържат документация за статус в САЩ или чуждестранен статус на титуляри на партиди им и да докладва техните приходи и удържани данъци. При един от докладите се установява, че участие в програмата QI е твърде ниско, за да има съществено въздействие като принудителна мярка и е предпоставка за злоупотреба. Илюстрация на слабостта в програмата QI е швейцарската банка UBS, регистрирана като QI при IRS през 2001 г. и по-късно е принудена да се уреди разчетите си с правителството на САЩ за $ 780 000 000 през 2009 г. по отношение на искове за скрита информация чрез измама на притежатели на своите американски притежатели на сметки. Също така е установено самостоятелното отчитане на чуждестранните финансови активи като относително неефективно.

Изчислено е, че финансите на САЩ губят ежегодно около 100 милиарда долара от неспазване на данъчното законодателство от офшорни фирми. Ето защо, допълването на режимите за докладване вече на място се счита за ефективно средство за повишаване на спазването и повишаване на държавните приходи. След обсъждане в комисията, сенатор Макс Бокъс и Реп. Чарлс Рангел внасят Закона за съответствие на чуждестранните данъчни сметки на 2009 г. пред Конгреса на 27 октомври, 2009 г. По-късно се добавя към законопроекта за апроприациите като изменение и допълнение, спонсорирано от сенатор Хари Рийд, който също та преименува законопроекта на Закона HIRE / Закон за стимулиране на наемането и възстановяване заетостта/. Законопроекта е подписан в закон на 18-ти март 2010г.

 

Провизии

 

FATCA има три основни разпоредби:

• Тя изисква от чуждестранни финансови институции, като например да сключат споразумение с IRS за идентифициране на своите щатски граждани притежатели на сметки и да разкрият имената на титулярите по сметките, TIN-ве /кутии/, адреси и сделките на повечето видове сметки.

Някои видове сметки, а именно пенсионните спестявания и други данъчно-облагодетелствана продукти, могат да бъдат изключени от отчитане на база на отделната държава. Щатските платци извършващи плащания към несъответстващи чуждестранни финансови институции са длъжни да удържат 30% от брутните плащания. На чуждестранни финансови институции, които от своя страна са бенефициарени собственици, не се разрешава кредит или възстановяване на удържани данъци при отсъстващ превес на местното законодателство над разпоредбите на данъчната спогодба.

• Американски лица, които притежават такива чуждестранни сметки или други определени финансови активи следва да ги отчитат на нов IRS формуляр 8938, Отчет на специфични чуждестранни финансови активи, които се подават с персоналните данъчни декларации в САЩ, ако сметките като цяло са на стойност над 50,000 щ.д.; по-висок праг за отчитане се прилага за лица от САЩ, които са пребиваващи в отвъдморски територии подават съвместно с друг. Притежателите на сметка/профил ще бъдат подлежат на 40% неустойка при декларирани по-малки доходи при неразкрити чуждестранни финансови активи.

Декларирането на по-малки от реалните доходи с повече от 25% от брутния доход, подлежи на продължителен статут на ограничения за период от 6 години.

Това също така изисква от данъкоплатците да отчитат финансови активи, които не са държани в сметка под опека, т.е. физически фондови или облигационни сертификати.

• Законът FATCAзатваря данъчните вратички, които чуждестранните инвеститори са използвали, за да се избегнат плащането на данъци върху американските дивиденти, като ги превръщат в "еквиваленти на дивиденти" чрез използването на суап контракти.

Тези изисквания за отчитане са в допълнение към изискванията за докладване на чуждестранни финансови сметки към Министерството на финансите на САЩ; Това най-вече включва "Доклад на чуждестранна банка и финансови сметки-отчети" (FBAR) за чужди финансови сметки, надхвърлящи US $10.000, изисквани съгласно регламентите на Закона за банковата тайна, издадени от Изпълнителната мрежата за финансови престъпления (FinCEN)

 

САВА Мениджмънт ООД

Категория: