logo sawa

БЕЛИЗ - международно търговско дружество

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Белиз е държава находяща се на Източното крайбрежие на Централна Америка. Официалният език в страната е английският, което я прави единствената англо-говореща държава в Централна Америка, въпреки това,  Белизският креолски (Криол) и Испанският език също се използват често. На север Белиз граничи с Мексико, на юг и изток с Гватемала, а на запад с Карибско Море. За повече информация, вижте RESOURCES.

Белизско международно търговско дружество обикновено се използва за международна търговска дейност, но също така е подходящо за всякакъв друг вид нерегулирана дейност. Белизска офшорна компания не може да получава приходи от търговска и друг вид дейност с произход Белиз. За повече информация за корпоративните и данъчните закони, вижте RESOURCES.

Данъци върху печалба от чужбина – Няма   Публичен регистър на акционери – Няма
Минимален размер на платен капитал – $1.00   Информация за бенефициарния собственик – съхранявани при лицензирания регистратор
Данъчни спогодби няма достъп  

Информация за притежателя на акциите на

приносител – съхранявани при лицензирания

регистратор

Време на доставка – 10 работни дни              

Разкриване на бенефициарния собственик

с решение на съда

Минимален брой директори – 1  

Декларация за бенефициарния собственик

изисква се

Местен директор – не е необходим  

Документи, съхранявани на адреса на

управление – няма специални изисквания

Местен секретар – не е необходим  

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – няма

Корпоративни директори – разрешени  

Изисквания за подготвяне на годишни данъчни

отчети – няма

Корпоративни акционери – разрешени  

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – няма

Акции на приносител – ДА, съхранявани

при лицензирания регистратор

 

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(Due diligence procedures): вижте

RESOURCES.

Минимален брой акционери – 1   Черен списък на FATF – не е в списъка

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

  - Услуги за учредяване на дружеството

             - апостилиран комплект корпоративни документи

 

Първа година: EUR 850.00    

Втора и последващи години: EUR 750.00

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА: 

Услуги по регистрация на дружеството: Резервация на име на дружеството
Подготовка на учредителни документи

Подаване на молба в Регистъра

 

 

Апостилиран комплект корпоративни документи: Удостоверение за учредяване
Меморандум за учредяване и Устав
Протокол от първото събрание на дружеството

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             porychai

САВА Мениджмънт ООД

Категория: