logo sawa

Белиз – дружество с лиценз за ФОРЕКС

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

ФОРЕКС бизнес дейността е строго регулирана. Компания, предлагаща ФОРЕКС услуги на клиентите си, е задължена да има лиценз, освен ако не търгува със собствени фондове.

Международните банки не приемат молби за отваряне на сметка от компании без лиценз.

 

За практикуването на легална ФОРЕКС дейност белизска компания трябва да придобие лиценз за търговия с финансови и стокови деривати, съгласно Закона за предоставяне на международни финансови услуги (лицензиране) от 2007 г., който споменава процедурите и плащания към Международната комисия за финансови услуги в Белиз (IFSC) за придобиване на лиценз за търговия с финансови и стокови деривати.

Директорите и акционерите на дружеството трябва да са на разположение за среща с генералния директор за интервюиране във връзка със горното при поискване от страната на IFCS. Преди учредяването трябва да бъде получено одобрение от генералния директор на IFCS.

USD 5,000.00 годишен лиценз от Международната комисия за финансови услуги в Белиз (IFSC)

USD 5,000.00 – предварителен професионален хонорар за придобиване на лиценза

USD 1,000.00 – Такса за подаване на молба доIFCS

 

Цената за учредяване на дружество ще е по-висока от обикновено белизско дружество, защото дружеството трябва да има специални меморандум за учредяване и устав и внесен капитал от 100,000 USD, което от своя страна ще изисква плащането на допълнителни държавни такси. Трябва да бъде отворена банкова сметка в Белиз за депозиране на уставния капитал.

 

 

Данъци върху печалби от чужбина – освободено

Публичен регистър на акционери – Няма
Мин. платим акционерен капитал – няма Информация за бенефициарния собственик – съхранявани при лицензирания регистратор
Данъчни спогодби – няма достъп

Информация за притежателя на акциите на

приносител – не приложимо

Време на доставка – 10 работни дни            

Разкриване на бенефициарния собственик

по решение на съда

Минимален брой директори – 1

Декларация за бенефициарния собственик

изисква се

Местен директор – не е необходим

Документи, съхранявани на адреса на

управление – няма специални изисквания

Местен секретар – не е необходим

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – няма

Корпоративни директори – разрешени

Изисквания за подготвяне на годишни данъчни

отчети – няма

Корпоративни акционери – разрешени

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – няма

Акции на приносител – НЕ

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(т.н. дю дилиджънс): вижте

RESOURCES.

Минимален брой акционери – 1 Черен списък на FATF – не е в списъка

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

  - Услуги за учредяване на дружеството

-         апостилиран комплект корпоративни документи

-         отваряне на банкова сметка в Белиз

Първа година: USD 2,600.00    

Втора и последващи години: USD 1,900.00 (дължими през януари всяка година)

                                                                                                                                                               porychai

Категория: