logo sawa

Банкови сметки

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

Когато дружество е учредено в същата държава, където живеят собствениците и директорите му, отварянето на банкова сметка на дружеството е само въпрос на избор между местните банки, които често дори се конкурират, за да привлекат ценен бизнес да стане техен клиент. Ситуацията е съвсем различна при отварянето на банкова сметка, когато собствениците/директорите на дружеството живеят в една държава, докато дружеството е учредено в друга държава, особено ако последната е офшорна.

 

Броят на банките, работещи с дружества регистрирани в офшорни зони е ограничен. Всяка банка е много внимателна при отварянето на сметка за един нов и непознат на тях бизнес клиент. Различните банки имат различни изисквания, но основната им цел е една и съща - запознаване с бизнес дейността на дружеството, както и с личностните харектиристики на физическите лица собственици и представляващи дружеството.

Високото ниво на предпазливост на банките е разбираема, защото възможностите им за проверка на почтеността на клиента и бизнеса му са ограничени на стадия на подаване на молба за откриване на банкова сметка.

 

Банките са по-спокойни, когато приемат нови клиенти чрез техни лицензирани посредници. Тези посредници, обикновено работят в същата страна като клиента, където се намира бизнесът му и до по-голяма степен могат да се запознаят с дейността на му и да представят него и дружеството му пред банката. Екипът на САВА Мениджмънт, както и партньорите ни по света, имаме установени посреднически отношения с голям брой банки, включително клонове на водещи световни банки. Услугата ни за представяне на клиент пред банка се предоставя само на тези клиенти, чиито бизнес и почтеност са безспорни за нас.  

 

 

Все по-засилващият се контрол срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм в световен мащаб, обуславя стремежа на банките да проверяват клиентите си по-добре, преди да започнат да работят с тях. Поради тази причина, САВА Мениджмънт също е приела такива вътрешни правила за предварителна проверка на своите клиенти.

 

 

САВА Мениджмънт може да съдейства на своите клиенти в откриването на лични и корпоративни банкови сметки в редица банки, находящи се в Европа, Азия, Карибският басейн и др.

 

В зависимост от конкретните нужди на всеки клиент, нашият екип ще ви насочи към подходящата за вас дестинация и банкова институция.

 

 

Разплащателна сметка – банкова сметка, която основно се използва за всекидневни финансови транзакции, такива като международни вътрешни и външни преводи, кредитни писма и други инструменти.

 

Спестовна и инвестиционна сметка - банкова сметка, която основно се използва за натрупване на средства и инвестиции във финансови активи чрез инструментите на инвестиционния пазар.

 

За да получите по-подробна информация, моля свържете се с нас.

 

САВА Мениджмънт ООД

Категория: